Hållbarhetspolicy

PRO WIPES Sweden AB har sedan starten drivits med ett tydligt hållbarhetsfokus. Vi lägger stor vikt vid hur våra produkter tas fram, förpackas och transporteras. Det är också viktigt att produkten används rätt ute hos kunden, ergonomiskt och praktiskt.

Vår hållbarhetspolicy innebär att vi ur ett helhetsperspektiv styr och sätter mål för verksamheten i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling och det internationella klimatavtalet.

Vi lägger stor vikt vid val av råvaror och premierar förnyelsebarhet, nedbrytbarhet och att arbetsmiljön vid tillverkning och användning är bästa möjliga. Vi ska värna om vårt jordklot och våra medmänniskor, och dra vårt strå till stacken för ett hållbart samhälle och en friskare natur.

FN:s globala mål

Hur började det?

PRO Wipes AB grundades i Svenljunga 1998 och har ända sedan dess drivits med ett tydligt miljöfokus utefter ledorden: För en renare morgondag.

Vi har lagt stor vikt vid hur våra produkter tas fram, förpackas och transporteras. Det har också alltid varit viktigt för oss att säkerställa att produkterna används på ett optimalt sätt (praktiskt) och möjligheten till insamling och återvinning av vårt förpackningsmaterial.

Vi har genom åren utvecklat vårt miljöfokus till ett hållbarhetsfokus.

Vad vill vi?

PRO WIPES Sweden AB ska vara i framkant för hållbarhet inom vår bransch i Europa och aktivt bidra till en hållbar utveckling.

Vi tar vetenskapliga bevis att mänsklig aktivitet accelerera klimatför-ändringarna på allvar. Att överskrida planetens gränser innebär stora risker för vår framtid. För att bidra till den globala agendan ska vi därför styra och sätta mål för verksamheten i linje med FN:s globala mål För hållbar utveckling och det internationella klimatavtalet.

Vi lägger stor vikt vid val av råvaror och premierar förnyelsebarhet, nedbrytbarhet och att arbetsmiljön vid tillverkningen och användning är bästa möjliga. Vi använder Inga giftiga, farliga eller CRM-klassade råvaror. Vi ska värna om vårt jordklot och våra medmänniskor, och dra vårt strå till stacken för en hållbar miljö och en friskare natur.

Vad har hänt de senaste åren?

Vi har tagit fram ett stort antal nya miljövänliga produkter.

Ökat återvunnen plast i förpackningar samt ökat andelen förnyelsebar plast. Våra kartonger kommer enbart från certifierade skogar och återvunnen well. Vi strävar efter att materialet i våra förpackningar ska vara återvinningsbart. Detta för att skapa minsta möjliga miljöbelastning.
Vi har installerat ny upp värmning i vår produktions lokal, fjärrvärme från lokalt fjärrvärmeverk likaså installerat luftvärmepumpar luft/luft.
Vi tillverkar refiller till en del av våra produkter.

Ett stort antal av alla leverantörs kartonger som vi tar emot återanvänds, ett stort antal gånger i vår produktion, exempelvis mottagna burk och flaskkartonger använder vi igen när vi konverterar servett rullar och återpackar de konverterade färdiga servett rullarna i dessa som förvaring på vårt lager.

Vi har tillverkat och byggt nya och mer effektiva fyllnadslinjer.

Vi försöker i största möjliga mån att våra leverantörer levererar de flesta kemikalier i koncentrerad form för att minska miljöpåverkan vid transport.

De produkter som vi själva har verktyg till, tillverkas i Borås och dessa packas direkt i pall med pallkragar så ett mycket större antal kan
Samtransporteras på en och samma gång (mindre kartonger) pallar och pallkragar återanvänds igen och igen.

Hur går vi framåt?

Hållbarhetsarbetet är långt ifrån över, vi jobbar kontinuerligt för att utvecklas. Nedan följer några övergripande strategier för att fortsätta lyckas inom områdena social-ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Social Hållbarhet
Kontinuerlig uppdatering och utbildning så att alla på företaget har så god kunskap som möjligt till stöd för egna aktiva val i vardagen.
Att ständigt förbättra både hälsa och säkerhet för våra medarbetare och kunder. I allt vi gör vara en god ambassadör för en hållbar utveckling.

Ekologisk Hållbarhet
Att vara lyhörda och satsa på nya innovativa miljöalternativ, som minimerar användningen av plastförpackningar/fossil plast och transporter.
Att ha produkter med hög koncentration, med möjlighet till rätt dosering för varje användningstillfälle.
Vår miljöfilosofi innebär att vi ur ett helhetsperspektiv väljer att producera produkter med stark miljöprofil som ger en trygghet för både använ-daren och dess arbetsmiljö. Hitta råvaror med ännu bättre miljö och användarprestanda.

Ekonomisk Hållbarhet
Hög tillgänglighet med närhet till kund. Detta ligger till grund för en gemensam utveckling i partnerskap, som bidrar till effektivitet och trygghet, för båda parter. Att ha rätt verktyg för optimering av planering och upp-följning av produktion och logistik och därigenom behålla vår position som en av de mest flexibla leverantörerna i branschen. Behålla och utveckla goda samarbeten med våra partners och informationsleverantörer

Miljö

Vi vill påverka miljö och natur så lite som möjligt vid både utveckling och tillverkning.

Samtidigt skapar vi fantastiska produkter för våra kunder.

Vårt miljöarbete är viktigt för att framtida generationer ska ha samma goda förutsättningar som oss. Vårt miljöengagemang sträcker sig långt tillbaka i tiden, och har varit en av våra hörnpelare vid utveckling av nya produkter.

Detta är något vi är mycket stolta över. Vi garanterar dig att din produkt uppfyller hårda miljökrav så att du kan vara trygg i att din pro-dukt gör en minimal påverkan på miljön.

Vi använder godkända förpackningsmaterial, Vi strävar efter att materialet i våra förpackningar ska vara återvinningsbart.

Detta för att skapa minsta möjliga miljöbelastning.