Pro Wipes Sweden AB

070-782 14 34 & 070-781 49 09

Desilett Desinfektion (flaska)

Desilett Desinfektion (flaska)

Ett effektivt bakteriedödande ytdesinfektionsmedel som lämnar en bakteriefri yta efter sig utan att bleka eller missfärga underlager.

Beskrivning

Användning
Långtidsverkande ytdesinfektionsmedel för livsmedelsindustrin samt inom sjukvården. För desinficering av golv, väggar, verktyg, m.m. Verkningstidens längd är beroende på vilken typ av underlag det appliceras på.

Skyddsutrustning
Använd alltid handskar.

Doseringsanvisningar
Från 5% lösning.

Innehåll
Kvartära ammoniumföreningar.

pH-värde
pH ca 7 i koncentrat.

Varningsmärkning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.

Tillverkningsdatum
Lagringstid ca 2 år.

Återvinning
Förpackningen sorteras som plastförpackningar.

Varianter
– 500 ml.
– 1 liter.

Till toppen