Beskrivning

Desinfektion med baktericidal, Virucidal och Sporicidal Effekt.

Används vid rengöring och desinfektion av ytor. Effektiv mot endosporer, t.ex. Clostridium difficile, virus och multiresistenta bakterier.