Pro Wipes Sweden AB

070-782 14 34 & 070-781 49 09

Ytdesinfektion 70% (spray)

Ytdesinfektion 70% (spray)

Yt-desi rengör effektivt de flesta ytor, svåra fläckar av t ex tusch, bläck och limrester. Den har även en avdödande effekt på bakterier, virus, svampar och vissa typer av tarmbakterier.

Beskrivning

Används ex. till toaletter, kranar, handtag, bordsytor, inom industrin, sjukvård, skolor, dagis, bussar etc. Prova först på en liten yta.

Produkten är klar att användas.

Ingredienser
Isopropyl Alcohol, Ethanol, Alcohol, n-2propanol, Aqua.

VARNING!
ORSAKAR ALLVARLIG ÖGONIRRITATION.
Förvaras oåtkomligt för barn.

Vid kontakt med ögon:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölj.

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Rökning förbjuden.

Varianter
– 50 st Servetter, 150 x 240 i burk.
– 185 st Servetter, 185 x 240 i burk.

Till toppen