Beskrivning

Rostfritt rengöringsmedel.

Sur grovrengöring för rengöring av rostfria ytor.

Borttagning av rostavlagringar på toaletter, kök, diskbänkar, duschutrymmen m.m.