Beskrivning

Surt sanitetsrengöringsmedel. Effektiv för kalkborttagning.